Disclamer

Disclamer

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt Elka Air B.V. geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Niets van deze website mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elka Air B.V. worden gepubliceerd. Het copyrightrecht van informatie toegevoegd door derden (onder meer in de ledensectie) blijft bij de oorspronkelijke auteur.

Deze website is met veel plezier ontworpen en ontwikkeld door Magic Bytes uit Eindhoven. Voor de technische ontwikkeling is gebruik gemaakt van WordPress CMS.

Het auteursrecht van bestanden en scripts ten behoeve van het technisch functioneren en de beveiliging van deze website ligt bij Magic Bytes. Niets hiervan mag zonder expliciete toestemming van Magic Bytes worden gebruikt, anders dan voor het functioneren van deze website.