Veiligheid en gezondheid

Veiligheid en gezondheid

Elka Air streeft ernaar haar systemen zo veilig mogelijk te maken. Toch vinden wij het onze plicht u te informeren over de eventuele risico’s die het gebruik van openwater met zich meebrengen.

In water kunnen bacteriën en virussen aanwezig zijn. Het meest bekende voorbeeld hiervan is natuurlijk legionella. Van het inademen van met legionella besmet water kunnen we ziek worden. Hoe ziek we worden hangt van veel facetten af. Zo spelen onze gezondheid en onze leeftijd een grote rol. Daarnaast hangt het af van welke vorm van Legionella door ons wordt ingeademd.

Er zijn meer dan 50 verschillende soorten Legionella. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen Legionella Pneumophila en non Pneumophila. Men denkt dat mensen van een besmetting met Legionella non Pnemophila in principe volledig zouden kunnen herstellen. Legionella Pneumophila wordt gezien als de gevaarlijkere variant. Deze variant laat zich vervolgens onderverdelen in 14 soorten. Waarbij Serotype 2 t/m 14 beschouwd worden als ernstige ziekmakers maar Serotype 1 is absoluut de gevaarlijkste variant. Het merendeel van de legionella slachtoffers blijkt besmet te zijn met de SG1 variant van deze bacterie.

Volgens de arbeidsomstandighedenwet en de zorgplicht, dient de eigenaar/beheerder van een vernevelingsinstallatie in het bezit te zijn van een sluitende RI&E en een legionella beheersplan. Dit geld ook voor niet prioritaire instellingen. Deze documenten kunt u zelf opstellen en laten toetsen door een bevoegde instantie of aan een expert uitbesteden. Richtlijnen hiervoor zijn terug te vinden in onder andere Arbeidsinformatie Blad AI-32 en ISSO 55.3.

Om risico’s te voorkomen worden de bevochtigers van Elka Air in principe altijd voorzien van de volgende legionella beperkende maatregelen:

Voorzien van waterstilstandsbewaking

Er wordt alleen koud drinkwater gebruikt

Er zijn geen dode leidingen in de systemen opgenomen

Aanvullend adviseren wij altijd om een poortwachter te plaatsen.

Een poortwachter doodt of filtert het water voordat door de bevochtiger gebruikt wordt. Afhankelijk van de situatie kan gekozen worden tussen UV-C bacteriedoding, Ultrafiltratie of Reversed Osmose filtratie.

Download hier een voorbeeld van een RI&E en Beheersplan.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Onze experts denken graag met u mee en helpen u graag op weg bij het creëren van een betrouwbaar en veilig systeem.