Koelinstallaties

Door de huidige klimaatverandering word Nederland steeds warmer. Hierdoor worden koelinstallaties en airco’s gemeengoed.
Contact

Koelinstallaties en airco’s

Door de huidige klimaatverandering word Nederland steeds warmer. Hierdoor worden koelinstallaties en airco’s gemeengoed. Dit terwijl eigenlijk iedereen wee weet dat dit over het algemeen grote energiegebruikers zijn. Zonde is dat, zeker als je bedenkt dat de piek van de koellast in veel gevallen vrij eenvoudig afgevlakt kan worden door simpel weg water te vernevelen.

Door de opwarming van de aarde wordt het ook in Nederland steeds warmer. Hierdoor worden naast industriële-koelinstallaties ook comfort-koelinstallaties gemeengoed. Begrijpelijk natuurlijk, iedereen weet immers dat een gezonde en comfortabele leefomgeving resulteert in meer productiviteit en een hoger gevoel van welbehagen. Traditionele koelinstallaties verbruiken echter zeer veel energie. Elka Air vindt dat dit beter kan en moet.

Iedereen weet dat de temperatuur aangenaam afneemt zodra het op een bloed hete dag even gaat regenen, ook daarna is de lucht nog heerlijk fris. We staan er misschien nooit bij stil maar zo genereerd de natuur op een simpele wijze een hele energie efficiënte koelinstallatie.

Doordat het water verdampt daalt de temperatuur. Voor de verdamping van één liter water is maar liefst 2.256kJ aan verdampingsenergie benodigd. Deze energie is nodig om de fase overgang van de vloeibare- naar de gasvormige fase te doorstaan. Omdat deze energie direct aan de lucht onttrokken wordt daalt zal de temperatuur dalen.

Met een vernevelingsinstallatie kan bovenstaand fenomeen eenvoudig nagebootst worden. We noemen deze vorm van koelen adiabatische koeling. Normaliter worden vernevelingsinstallaties gebruikt om de luchtvochtigheid te verhogen maar naast en bevochtiginginstallatie is het dus eigenlijk ook een adiabatische koelinstallatie.

De laatste jaren zien we het aantal aanvragen voor adiabatische koelinstallaties enorm toenemen. Dit is ook niet zo gek. Een efficiënt vernevelingssysteem heeft, inclusief waterbehandeling, ca. 10 watt aan primaire energie voor de verneveling van één liter water nodig. Dit resulteert al snel in een installatie met een COP >65. Een adiabatische koelinstallatie kan zowel direct als indirect geplaatst worden.

Indirect adiabatische koeling

Zodra de buiten temperatuur oploopt en het buiten warmer wordt als binnen, dan kan de warmtewisselaar fungeren als koellichaam.

Adiabatische koeling voor Dry-coolers

Door water rond de condensor te vernevelen, zal de temperatuur aanzienlijk afnemen.

Koeling voor bewaarcellen

Om producten langer goed en vers te houden worden deze veelal opgeslagen in koelcellen of bewaarcellen.

Directe adiabatische koeling

Bij directe adiabatische koeling worden het water rechtstreeks in de te koelen ruimte verneveld. Dit betelend echter dat de luchtvochtigheid ook zal stijgen.

Als het gaat om koelinstallaties die gebruikt worden bij de het kweken en/of opslaan en bewaren van AGF producten (aardappelen, groente en fruit) en bloemen is een directe adiabatische koelinstallatie de meest voor de hand liggende koelinstallatie. In deze situatie blijft de productkwaliteit beter als het product niet teveel uitdroogt. Traditionele dauwpuntkoelinstallaties ontvochtigen de lucht en uiteindelijk dus het product. Indien men streeft naar een optimaal resultaat voor de bewaring of groei van de producten dan is naast een traditionele koelinstallatie een adiabatische koelinstallatie een absolute must.

Directe adiabatische koelinstallaties vind je onder andere terug in:

  • Koelcellen
  • Koelhuizen
  • Bewaarcellen
  • Kweekruimtes
  • Glastuinbouw
  • Grote fabriekshallen
Vragen?

Indirecte adiabatische koeling

Niet in alle situaties is het wenselijk dat de luchtvochtigheid ook verhoogd wordt. Soms is echter alleen koeling gewenst. Toch kan een vernevelingsinstallatie ook voor deze situatie zeer interessant zijn.

In de zomer gaan veel warmtewisselaars in bypass stand. Die doen ze om de lucht in de gebouwen niet verder op te laten lopen. Indien de lucht die uit het gebouw komt kouder is als de lucht buiten het gebouw, dan kan de wisselaar echter als “koude” wisselaar fungeren.

Door in de afgezogen lucht van een gebouw te vernevelen kan de luchttemperatuur aanzienlijk dalen. Deze lucht is dan weliswaar heel vochtig maar ook een stuk kouder. Als deze lucht vervolgens langs de wisselaar loopt kan dus op een zeer efficiënte manier koude overgedragen worden zonder dat er een vochtoverschot in het gebouw ontstaat. De te vochtige lucht wordt immers via de wisselaar naar buiten gebracht.

Indirecte adiabatische koelinstallaties vind je o.a. terug op:

  • Kantoorpanden
  • Musea
  • Distributie centra
  • Productieruimtes
Lees meer

Adiabatische koeling als aanvulling op een bestande koelinstallatie

Naast bovenstaande voorbeelden worden adiabatische koelinstallatie ook gebruikt om het vermogen en het rendement van traditionele koelinstallaties te vergroten. Dit kan door de lucht rond de condensor, het buitendeel van de koelinstallatie, te bevochtigen.

Dit doen we door een hele fijne mist met waterdruppeltjes <8um rond de dry-cooler / condensor te vernevelen. Hierdoor neemt de luchttemperatuur die door het buitendeel stroomt aanzienlijk af.
Dit resulteert in een groter koelvermogen en een hogere efficiency van de bestaande/ traditionele koelinstallatie.